Translate100.com > Онлине преводилац


TRANSLATE100.COM - симултани превод за 99 језика са примерима употребе речи у контексту. Наш преводилац користи технологију машинског превођења. Превод се генерише на основу статистичких модела чији су параметри изведени из анализе двојезичних текстуалних тела. Додатна правила се користе за побољшање квалитета превода. За висококвалитетни превод користите интерпункцијске знакове и избегавајте мешање више језика у изворном тексту.
Популарне онлине преводилачке дестинације: